Monday, February 28, 2011

08

Sa kahilom ko nabuhi. Hago man sa uban wala koy mabuhat apan mao ni ang ge litok sa akong huna huna. Nagbaha man ang problema, dili kini rason para mo undang ko sa mga buluhatonon nakong way kataposan. Grado pamilya amigo amiga igsoon kalaban gugma away hantod sa kulata shagitanay pasakitanay labayanay. Dili man mahimong dili nimo ni maagian kay kini ang kamatooran. Kini ang kinabuhi na dapat natong maagian. Apan padayon sa pag tindog, pag tindog sa imong sarili og sa imong gina tuohan. Walay lain mo tabang sa imo.. Imoha lang sarili.

No comments:

Post a Comment