Friday, February 18, 2011

07

Atong subayon ang dalan sa kaugmaon
Ang kaagi na wala nako ge dahom
usa ka lakang padulong sa kaayohan
sayran ko ang panghitabo
mag matngon sa tinood
aron kita maka sugodbow

No comments:

Post a Comment